Ασφάλεια και επιτήρηση με drone

Υπάρχουν απεριόριστες χρήσεις για drones στον τομέα της ασφάλειας και της επιτήρησης.  Έχουμε πιστοποιηθεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία UAV.

Εδώ βλέπουμε ένα παλιό κτίριο νοσοκομείου στα Μελίσσια Αττικής για πρακτική άσκηση.

 

More Like This


Κατηγορίες


επιτήρηση & καταγραφή νέα

Γλώσσες


Ελληνικά


pll_5d18c7b11ff61