Ζητήστε προσφορά

Υπηρεσίες:
Εγκαταστάσεις και ξενοδοχεία
Κινητή και ακίνητη περιουσία
Ιδιωτικά και δημόσια έργα
Γεωργία ακριβείας
Τουρισμός και πολιτισμός
Εκδηλώσεις
Παραγωγές και διαφημίσεις
Έρευνα και διάσωση
Πυροπροστασία
Ναυαγοσωστική
Εκπαίδευση
Εφαρμογές:
Εξωτερικές λήψεις βίντεο και εσωτερικά πλάνα (πτήσεις ακριβείας)
Φωτογράφηση
Μοντάζ, μουσική επιμέλεια & σπικάζ
Ρίψεις αντικειμένων
Επιτήρηση & καταγραφή
Χαρτογράφηση
Ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση (live streaming)

Καλέστε: +30 69 4430 8897