ΣμηΕΑ (UAVs) σταθερής πτέρυγας

Η Flygreecedrone σε συνεργασία με την AeriaL δημιουργούν ΣμηΕΑ (UAVs) σταθερής πτέρυγας για εφαρμογές όπως: Επιτήρηση, παρακολούθηση της κυκλοφορίας, γεωργία ακριβείας, ζωντανή μετάδοση βίντεο για εκδηλώσεις κλπ.

More Like This


Κατηγορίες


επιτήρηση & καταγραφή χαρτογράφηση

Γλώσσες


Ελληνικά


pll_5ca79a5e8dce7

Latest