Απλή Γεωργία Ακριβείας – Τι Προσφέρουμε

Παρέχουμε τη συλλογή (πτητικό έργο), επεξεργασία στοιχείων (ταξινόμηση – συρραφή κανονικών φωτογραφιών) και σε συνεργασία με κορυφαία εταιρία του αγροτικού τομέα, τη δημιουργία αναφορών για καλλιεργητές και γεωπόνους. Βοηθούμε τους αγρότες να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τις καλλιέργειές τους ανά χωράφι καθ’ όλη τη σεζόν. Αυτές οι χρήσιμες πληροφορίες οδηγούν σε βιώσιμη παραγωγή, υψηλότερες αποδόσεις και χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

Λαμβάνετε μια έγκαιρη εικόνα ενός οπτικοποιημένου, φιλικού προς το χρήστη, γεωγραφικής αναφοράς χάρτη (geo-referenced) ενός πεδίου. Αναλύουμε και παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα στατιστικών στοιχείων: καταμέτρηση φυτών, εργαλεία φυτοϋγειονομικού ελέγχου και stress tests που επιτρέπουν ακριβή αύξηση της απόδοσης και αύξηση του συνολικού κέρδους.

Τι κάνουμε:

Καταμέτρηση φυτών (Plant counting)

Χρησιμοποιώντας καινοτόμα λογική βασισμένη σε κανόνες (rule-based reasoning) και συνδυάζοντας την εναέρια απεικόνιση με τα δεδομένα εισόδου, ο καταμετρητής φυτών (plant counter) μετράει με ακρίβεια τα φυτά και καθορίζει την εγκατάσταση από τις εικόνες που εξάγονται από το drone, συμπεριλαμβανομένων των σειρών με διαφορετικές γωνίες.

1. Καταμέτρηση θέσεων (Stand count)

Προσδιορίζουμε τον αριθμό των φυτών σε μια συγκεκριμένη περιοχή και συγκρίνετε αυτόν τον αριθμό με τα αποτελέσματα που αναμένετε. Η ιδανική αναφορά για την καταμέτρηση των εποχιακών καλλιεργειών και των λαχανικών και για τον προσδιορισμό της ποιότητας της σποράς και της πιθανής απώλειας απόδοσης. Δείτε δείγμα

2. Φυτικός πληθυσμός (Plant population)

Εκτελούμε ακριβείς μετρήσεις φυτών για όλους τους τύπους σειρών, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών γραμμών γωνίας προσανατολισμού. Ιδανικό για την καταμέτρηση πολυετών φυτειών. Δείτε δείγματα: 1) Φυστικιές  2) Ελιές

Παρακολούθηση της υγείας των φυτών (Plant health monitoring)

Αξιολογήστε, προλάβετε και διορθώστε τη συνολική κατάσταση και το επίπεδο βλάβης των καλλιεργειών καθ ‘όλη τη διάρκεια της σεζόν. Εύρος αναλύσεων και αναφορών που αναπτύχθηκαν για την παρακολούθηση των επιπέδων υγείας των φυτών και για την ανίχνευση και πρόληψη του στρες και των ζημιών των φυτών από διάφορους παράγοντες.

  1. Ανάλυση στρες φυτών (Plant stress analysis)

Λαμβάνετε γενικές πληροφορίες σχετικά με το πόσο υγιή είναι τα φυτά σας, προσδιορίζοντας τη θέση των προβληματικών περιοχών. Το στρες των φυτών αναφέρεται σε κάθε είδους κίνδυνο: ζιζάνια, ξηρασία, παράσιτα, ασθένειες κλπ.

  2. Ανάλυση ζιζανίων (Weed analysis)

Προσδιορίζουμε τη θέση και το μέγεθος των περιοχών που έχουν μολυνθεί από ζιζάνια για να βελτιστοποιήσετε τη χρήση των φυτοφαρμάκων.

  3. Ανάλυση παρασίτων (Pest analysis)

Εντοπίζουμε και αναλύουμε τις μολυσμένες από παράσιτα περιοχές για να αντιδράσετε προληπτικά στα προβλήματα.

  4. Ανάλυση στρες νερού – λιμνάζοντα ύδατα (Water stress analysis – waterlogging)

Εντοπίζουμε περιοχές με πιθανή υδάτινη καταπόνηση και στάσιμο νερό για τη βελτιστοποίηση των συστημάτων αποχέτευσης και άρδευσης.

  5. Ανάλυση ξηρασίας (Drought analysis)

Μέσα σε δύο ημέρες, προσδιορίστε και ποσοτικοποιήστε όλα τα φυτά με στρες ξηρασίας, την τρέχουσα κατάσταση της ξηρασίας και περιοχές με ποικίλες συνθήκες ξηρασίας.

  6. Ανάλυση φυλλωσιάς (Canopy analysis)

Αποκτήστε λεπτομερή αναφορά σχετικά με την έκταση του καλύμματος / φύλλων και την έκταση του εδάφους, τις συνθήκες βλάστησης και την πρωτογενή παραγωγικότητα των φυτών.

  7. Κατάσταση αζώτου στις καλλιέργειες (Nitrogen status in crops)

Γνωρίστε ακριβώς πού να εφαρμόσετε τα θρεπτικά συστατικά των καλλιεργειών και σε ποια ποσότητα. Γνωρίζοντας αυτό, μπορείτε να εξοικονομήσετε το κόστος των λιπασμάτων, των καυσίμων και της εκμηχάνισης, ακόμη και να αποτρέψετε ενδεχόμενο στρες των φυτών.

  8. Ανάλυση ασθενειών των φυτών (Plant disease analysis)

Σάρωση του πεδίου σας για μια συγκεκριμένη ασθένεια και καθορισμός της θέσης και του μεγέθους των μολυσμένων από την ασθένεια περιοχών.

  9. Εκτιμητής άνθισης (Flowering estimator)

Αξιολογήστε τα επίπεδα ανθοφορίας για να προσδιορίσετε το ακριβές στάδιο ανάπτυξης των φυτών σας, βελτιστοποιήσετε τη χρήση των φυτοφαρμάκων και να επιλέξετε την τέλεια ημερομηνία συγκομιδής.

  10. Έκθεση Μάτι Αετού (Eagle Eye report)

Δημιουργούμε μια πλήρη επισκόπηση λίστας με επισήμανση συγκεκριμένων σημείων στο πεδίο σας, τις συντεταγμένες GPS, τα μεγέθη των περιοχών και πολλά άλλα.

More Like This


Κατηγορίες


Γεωργία ακριβείας

Γλώσσες


Ελληνικά


pll_5e56d00893cc2
Καλέστε: +30 69 4430 8897